SCBLIFE ส่ง Life Care 80/70 ดูแลสุขภาพ เจ็บป่วยหาหมอได้ สบายใจทุกการรักษา เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุด 3 ล้าน เบี้ยประกันอยู่ครบพร้อมมีเงินคืน
 
17/08/2017
SCBLIFE จับเทรนด์สุขภาพ ส่งแบบประกันน้องใหม่ “Life Care 80/70 ดูแลสุขภาพ” ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการคลายความกังวลด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ชูจุดเด่น “เจ็บป่วยหาหมอได้ สบายใจทุกการรักษา ด้วยค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย สูงสุดปีละ 3 ล้านบาท      แถมเบี้ยประกันอยู่ครบ พร้อมเงินคือระหว่างสัญญา” เพื่อช่วยให้ลูกค้าเตรียมพร้อมรับมือกับค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ บวกกับอายุไขที่อยู่ยืนยาวขึ้นจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และช่วยลดภาระทางการเงินที่อาจเกิดกับครอบครัวที่รัก หากตนเองต้องใช้เงินในการรักษาอาการเจ็บป่วยในอนาคต   
 
ด้วยนโยบาย “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  หรือ SCBLIFE จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินอันมั่นคงให้แก่คนไทย และมุ่งสู่การสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืน  บริษัทฯ ได้เห็นถึงความต้องการของลูกค้าด้านการเตรียมความพร้อมทางการเงิน เพื่อนำมาใช้ดูแลตัวเองในเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะค่าครองชีพที่สูงขึ้นเป็นเท่าตัว ซึ่งส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นตามมา จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เตรียมเงินก้อนใหญ่ที่จะใช้สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลหากเกิดความเจ็บป่วยในอนาคตผ่านแบบประกัน “Life Care 80/70 ดูแลสุขภาพ” ด้วยผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง ปีละ 3 ล้านบาท โดยจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด
 
            รายละเอียดของแบบประกัน
“Life Care 80/70 ดูแลสุขภาพ” ออกแบบมาสำหรับผู้ต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัว เมื่อเจ็บป่วยจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีสวัสดิการรองรับด้านค่ารักษาพยาบาล  หรือแม้แต่กลุ่มคนวัยทำงานที่ต้องการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการที่ได้รับอยู่แล้ว  โดยบริษัทฯ จะรับประกันให้แก่ลูกค้าอายุตั้งแต่ 1 วัน ถึง 60 ปี และมอบความคุ้มครองให้ถึงอายุ 80 ปี  สัญญาหลักชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 70 ปี และสามารถชำระเบี้ยสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องได้ถึงอายุ 80 ปี มีให้เลือก 3 แผนความคุ้มครอง ระหว่างทุนประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อปี ต่อทุนประกันภัยของสัญญาหลัก ดังนี้
 
แผนประกัน ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายต่อปี ต่อความคุ้มครองชีวิต
แผน 1 1 ล้านบาท 200,000 บาท
แผน 2 1.5 ล้านบาท 300,000 บาท
แผน 3 3 ล้านบาท 500,000 บาท
 
  • “Life Care 80/70 ดูแลสุขภาพ”
  • คุ้มครองค่ารักษาแบบเหมาจ่ายต่อปี ทุกที่ ทั่วโลก  
  • วงเงินความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 3 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย และไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • คุ้มครองทั้งแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล
  • รับสิทธิคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก เนื่องจากล้างไต เคมีบำบัด และรังสีบำบัด** (เคมีบำบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็ง และรังสีบำบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็ง และ/หรือ เนื้องอก)
  • เบี้ยประกันไม่หาย มีเงินคืนยามเกษียณต่อเนื่องทุกปี รับเงินคืนสูงสุดปีละ 100,000 บาท ตั้งแต่อายุ 66-79 ปี
  • ครบสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • สามารถใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีจากค่าเบี้ยประกันหลักได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 
ผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดของแบบประกัน “Life Care 80/70 ดูแลสุขภาพ” ได้ที่ตัวแทน
ประกันชีวิต SCBLIFE หรือที่สำนักงานสาขา และสำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป