SCBLIFE มอบหมวกนิรภัยเพื่อน้อง รณรงค์สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย
 
05/04/2017
คุณนฤมล เจียรานุราช (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) มอบหมวกนิรภัยเพื่อน้อง “SCBLIFE แค่คลิก ชีวิตปลอดภัย” ให้แก่โรงเรียนวัดดิสหงสาราม กรุงเทพ จำนวน 150 ใบ ในงานพิธีเปิด โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการสวมหมวกนิรภัยอย่างปลอดภัยให้แก่เยาวชน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน โดย นายสุทธิพล ทวีชัยการ (กลาง แถวบน) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงาน คปภ. เมื่อเร็วๆ นี้