ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต คว้ารางวัลทรงเกียรติ บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2
 
22/09/2016
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัล “บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2” ประจำปี 2558 แก่ นายลี ซี ทียอง (ซ้าย) รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister's Insurance Awards) ประจำปี 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ศูนย์การประชุมแห่งสิริกิติ์ โดยไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากการมีเสถียรภาพความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน ประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน   ตลอดจนการให้บริการประชาชนและการให้ประโยชน์ต่อสาธารณชน  นับเป็นอีกบทพิสูจน์ที่ตอกย้ำพันธกิจระยะยาวในการมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมไทยสู่ “สังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืน”