SCBLIFE ส่งน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยเนปาล
 
20/05/2015
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE โดย คุณปรีชา รุธิรพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร (กลาง) มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ผ่านทางสภากาชาดไทย โดยมี คุณสายฝน อังคะนาวิน หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจกรรม การจัดหารายได้และระบบข้อมูลเป็นตัวแทนรับมอบ โดยบริษัทยังได้ระดมเงินบริจาคสมทบจากคณะผู้บริหาร พนักงาน และพลังตัวแทนจิตอาสาเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติมจากนี้อีกด้วย