SCBLIFE ปลื้มปี 55 กำไรพุ่ง 3,430 ล้านบาท โต 37% ปี 56 ตั้งเป้าเบี้ยรับรวม 50,000 ล้านบาท โต 20%
 
19/02/2013

บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต  ประกาศผลประกอบการปี 2555   เติบโตแข็งแกร่ง   มีกำไรสุทธิ  3,430 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 37%  มีรายได้รวมทั้งสิ้น  45,859 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  37%

นายวิพล  วรเสาหฤท  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE  เปิดเผยถึงผลประกอบการปี 2555 ว่า   บริษัทสามารถสร้างการเติบโตด้านผลการดำเนินงานได้อย่างน่าพอใจ  โดยมีกำไรสุทธิ  3,430 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นถึง 37%  เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไร 2,499 ล้านบาท   ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มเป็น 51.57 บาท  เทียบกับ 37.58   บาทในปีก่อน  ด้านกำไรสะสมขยับจาก 7,498 ล้านบาทในปีที่แล้วมาอยู่ที่ 8,931ล้านบาท หรือเติบโตถึง 19%   มีรายได้รวมทั้งสิ้น 45,859 ล้านบาท   เพิ่มขึ้น  12,482 ล้านบาท จากปีก่อนซึ่งทำได้  33,377 ล้านบาท  หรือเติบโต 37%   แบ่งเป็นเบี้ยประกันรับสุทธิ 41,535 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 39%  เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งทำได้ 29,853 ล้านบาท  รายได้จากการลงทุนสุทธิ  4,283  ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 27%  เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 3,381 ล้านบาท

            ขณะที่สินทรัพย์รวม  ขยับขึ้น 28,876 ล้านบาท  เป็น  116,281 ล้านบาท  หรือเติบโต  33%  จากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 87,405 ล้านบาท  ส่วนสินทรัพย์ลงทุนขยับจาก 86,176 ล้านบาท  เป็น 114,600 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 33%   โดยสัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่ประมาณ 80% ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  และหุ้นกู้

นายวิพล  กล่าวต่อว่า  “ผลประกอบการที่โดดเด่นในปี 2555 ตอกย้ำถึงความสำเร็จของการดำเนินกลยุทธ์หลักทางธุรกิจ ได้แก่ 1) การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า  2) ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งอย่างยั่งยืนในช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 3) มุ่งเน้นการวางรากฐานสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพในช่องทางตัวแทน และ 4) นโยบายการลงทุนที่รอบคอบและบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ

จากสถิติของสมาคมประกันชีวิตไทย ณ เดือนธันวาคม 2555  ผลงานด้านเบี้ยรับรวมของ SCBLIFE  ขยับขึ้นสู่อันดับ 4 จากที่เคยอยู่อับดับ 5 ในปี 2554 โดยเติบโตขึ้น 38% ขณะที่ตลาดเติบโต 19%  และมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 9.2% เป็น 10.7%  

สำหรับปี 2556 SCBLIFE ตั้งเป้าเบี้ยรับรวม 50,000 ล้านบาท  เติบโต 19% จากปีก่อน โดยจะขับเคลื่อนการเติบโตผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ 1) ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการที่ครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม    2) บริหารการขายแบบหลากหลายช่องทางการจัดจำหน่าย (Multi Distribution Channels) และ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (Seamless Operations) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

เปรียบเทียบผลประกอบการไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ปี 2555 และ 2554