ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต โชว์ผลงานไตรมาสแรก เบี้ยรับรวมโต 17% เตรียมออกสินค้าใหม่ทุกช่องทาง ตอบโจทย์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 
15/05/2013

บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) โชว์ผลงานไตรมาสแรกปี 2556 ยังขยายตัวต่อเนื่อง เบี้ยรับรวม 11,204 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% ด้านเบี้ยธุรกิจใหม่ 4,167 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% ไตรมาสสองเตรียมออกสินค้าทุกช่องทาง หนุนปั๊มเบี้ยครึ่งปีแรก พร้อมดำเนินตาม 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บริหารช่องทางจัดจำหน่ายหลากหลาย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ

       นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต หรือ (SCBLIFE) เปิดเผยว่า “ผลการดำเนินงานของ SCBLIFE ในไตรมาสแรกของปีนี้ (มกราคม – มีนาคม 2556) ยังขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเบี้ยรับรวมเพิ่มเป็น 11,204 ล้านบาท เติบโต 17% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มีเบี้ยธุรกิจใหม่จากทุกช่องทางการขายรวมกันทั้งสิ้น 4,167 ล้านบาท เติบโต 15% และมีเบี้ยรับปีต่อไป 7,038 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17%”

       นายวิพลกล่าวต่อว่า “ช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ ยังคงเป็นช่องทางหลักในการขับเคลื่อนทิศทางการเติบโตของบริษัทอย่างเข้มแข็ง โดยมีผลงานเบี้ยรับรวม 9,605 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 19% และสามารถสร้างเบี้ยจากธุรกิจใหม่ในไตรมาสแรกนี้ได้เป็นสัดส่วนถึง 40% ของเบี้ยรับรวม ที่ 3,842 ล้านบาท เติบโตถึง 21% ส่วนช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และช่องทางประกันชีวิตธุรกิจเฉพาะของบริษัท มีสัดส่วนผลงานที่ใกล้เคียงกัน โดย ช่องทางตัวแทนมีเบี้ยรับรวม 785 ล้านบาท เติบโต 9% และมีอัตราการต่ออายุ (Renewal Rate) เพิ่มจาก 81% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 83% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการทำงานที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพตามเป้าหมายของปี ทั้งด้านการสร้างผลงาน Productivity การเพิ่มอัตราการทำงานของตัวแทน Active Ratio รวมทั้งการเพิ่มจำนวนเบี้ยต่อเคส และเพิ่มจำนวนรายที่ขายต่อเดือนต่อคน ในขณะที่ ช่องทางประกันชีวิตธุรกิจเฉพาะ หรือ Special Markets มีเบี้ยรับรวม 815 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 3% เนื่องจากบริษัทมีนโยบายปรับลดการทำตลาดในช่องทางที่ไม่สร้างกำไร เพื่อให้ช่องทางนี้กลับสู่การสร้างธุรกิจคุณภาพ อย่างไรก็ตามทิศทางการขยายตัวของช่องทางการขายใหม่ๆ (Alternative Growth) ในช่องทางนี้ ยังมีการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะรีเทล แอสชัวรันส์ ที่จัดจำหน่ายผ่านเทสโก้ โลตัส ยังคงเติบโตสดใส ด้วยอัตราการขยายตัวของเบี้ยปีแรกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 71%”

       นายวิพล กล่าวเสริมถึงแผนงานขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงไตรมาสสองว่า “SCBLIFE ตั้งเป้าเดินหน้ารุกขยายตลาดในทุกช่องทางการขาย โดยดำเนินตาม 3 กลยุทธ์หลักที่วางไว้ คือ 1. ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) 2. บริหารการขายแบบหลากหลายช่องทางการจัดจำหน่าย (Multi Distribution Channels) และ 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (Seamless Operations) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และได้เตรียมออกสินค้าใหม่สำหรับทุกช่องทางการขาย โดยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเติมเต็มและตอบโจทย์ความต้องการ และไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของลูกค้าในแต่ละเซ็กเม้นท์ ซึ่งบริษัทหวังว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่กำลังทะยอยออกสู่ตลาดนี้ จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดี และช่วยกระตุ้นยอดขายให้เติบโตตามเป้าหมายของปีนี้”