SCBLIFE อาสาพาสื่อ ปันหนังสือให้น้อง" ภายใต้โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ สมาคมประกันชีวิตไทย ประจำปี 2556
 
10/06/2013

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE โดย คุณวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมพี่ๆ สื่อมวลชนสายข่าวการเงิน-ประกัน อาสาทำดีเพื่อน้องในกิจกรรม “ปันความรู้ให้น้อง” ณ โรงเรียนบ้านท่าระพา จังหวัดสระแก้ว ภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2556 ที่จัดขึ้นโดย สมาคมประกันชีวิตไทย โดยพี่ๆ ได้ร่วมกันประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนเพื่อจัดทำมุมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับให้น้องๆ ได้ศึกษาถึงความเป็นมา ภาษา และวัฒนธรรมของทั้ง 10 ประเทศในกลุ่มเออีซี เตรียมพร้อมสำหรับการนับถอยหลังที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 พร้อมร่วมมอบหนังสืออ่านนอกเวลาเสริมทักษะ ท ั้งนิทานแสนสนุก และความรู้รอบตัวที่น่าสนใจเพิ่มเติมให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์