ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ครึ่งปีแรกฐานะการเงินแข็งแกร่งโกยกำไร 2,354 ล้านบาท โตพุ่ง 41%
 
14/08/2013

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ครึ่งปีแรกฐานะการเงินแข็งแกร่งโกยกำไร 2,354 ล้านบาท โตพุ่ง 41%

        กรุงเทพฯ : 14 สิงหาคม 2556 : บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) ประกาศผลประกอบการทางการเงินงวดครึ่งปีแรก เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง โกยกำไรสุทธิ 2,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% รายได้รวม 23,979 ล้านบาท ส่วนงวดไตรมาส 2 โชว์กำไร 1,150 ล้านบาท และรายได้รวมปรับเพิ่มเป็น 11,866 ล้านบาท

        นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง ผลประกอบการงวดครึ่งปีแรก (มกราคม – มิถุนายน) ของปี2556 ว่าในภาพรวมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นจากฐานะการเงินหลักๆ ได้แก่ กำไรสุทธิ รายได้รวม รายได้จากการลงทุน และสินทรัพย์รวม มีการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยมีกำไรสุทธิ 2,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 681 ล้านบาท หรือเติบโต 41% จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1,673 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 35.40 บาท เพิ่มจาก 25.15 บาท จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว มีรายได้รวมทั้งสิ้น 23,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,449 ล้านบาท หรือเติบโต 17% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ซึ่งทำได้ 20,530 ล้านบาท มาจากเบี้ยประกันรับสุทธิ 21,246 ล้านบาท เติบโต 15% จาก 18,484 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 2,536 ล้านบาท หรือเติบโต 25% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งทำได้ 2,030 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 17 ล้านบาท

        ผลประกอบการดังกล่าว ส่งผลให้ฐานะการเงินของ SCBLIFE เติบโตและมั่นคงยิ่งขึ้น โดยสินทรัพย์รวม ขยับขึ้นเป็น 127,177 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,896 ล้านบาท จาก 116,281 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 มีสินทรัพย์ลงทุนทั้งสิ้น 118,393 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 93% ของสินทรัพย์รวม ส่วนเงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 112,940 ล้านบาท จาก 100,284 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2555 และมีเงินกองทุน 28,259 ล้านบาท

        นายวิพล กล่าวเสริมว่า ในปี 2556 นี้ ถือได้ว่า SCBLIFE สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนจากตัวเลขผลการดำเนินงานที่โดดเด่น อาทิ เบี้ยรับรวมต่อไตรมาส และรายได้รวมต่อไตรมาส ที่ขยับขึ้นแตะหลัก 10,000 ล้านบาท รวมทั้งกำไรต่อไตรมาสก็ขยับขึ้นแตะหลัก 1,000 ล้านบาทเช่นเดียวกัน ความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากรายได้หลักคือ เบี้ยรับรวม ทั้งเบี้ยรับปีแรก เบี้ยรับปีต่อไป และรายได้จากการลงทุนของบริษัทขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง บ่งบอกถึงความเข้มแข็ง และประสิทธิภาพในการบริหารงานผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การบริหารช่องทางการขายแบบหลากหลาย และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงนโยบายการบริหารการลงทุนที่ รอบคอบรัดกุมได้เป็นอย่างดี

        สำหรับผลประกอบการงวดไตรมาส 2/2556 ก็มีทิศทางการเติบโตที่ดีเช่นเดียวกัน โดยมีรายได้รวม ทั้งสิ้น 11,866 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,569 ล้านบาท หรือเติบโต 15% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่ทำได้ 10,297 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ่มจาก 1,052 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของกันของปีก่อน เป็น 1,319 ล้านบาท หรือเติบโต 25% และมีกำไรสุทธิรวม 1,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปีที่แล้ว ซึ่งทำได้ 756 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 17.29 บาท เพิ่มขึ้นจาก 11.37 บาท จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว