ตัวแทน SCBLIFE คว้า 2 ใน 10 “ตัวแทนคุณภาพดีเด่น” ปี 2555
 
02/09/2013

ตัวแทน SCBLIFE คว้า 2 ใน 10 “ตัวแทนคุณภาพดีเด่น” ปี 2555

         นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลาง) บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต หรือ SCBLIFE ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐชานันท์ นันทพงศ์โภคิน (ซ้าย) และ นางสาวรักษิณา เนยพลับ (ขวา) ตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้รับ รางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนางสาวณัฐชานันท์ นันทพงศ์โภคิน ได้รับรางวัลติดต่อกัน 5 ปีซ้อน ส่วนนางสาวรักษิณา เนยพลับ ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 3