เอ็มดี SCBLIFE คว้ารางวัล CEO Thailand Awards
 
18/10/2013

เอ็มดี SCBLIFE คว้ารางวัล CEO Thailand Awards

        นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต รับมอบรางวัล CEO Thailand Awards 2013 ในงานประกาศรางวัลผู้บริหารแห่งปี จาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เพื่อยกย่องบุคคลในภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน และเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติดี ตามหลักผู้บริหารที่ดี จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์