บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ตอกย้ำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เปิดวิสัยทัศน์ SCBLIFE “คู่แท้ ดูแลทั้งชีวิต”
 
17/01/2014

เมื่อเร็วๆนี้ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) โดยนายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมผู้บริหารระดับสูง ประกาศวิสัยทัศน์นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ แนวคิด SCBLIFE คู่แท้ ดูแลทั้งชีวิต ผู้ซึ่งจะเป็นหุ้นส่วน ที่จะเป็นตัวหารความทุกข์ และเป็นตัวคูณความสุข ในทุกๆช่วงชีวิตของทุกคน กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการแสดง ความรับผิดชอบคืนสู่ทั้งสังคมใกล้ และสังคมไกล เริ่มต้นมอบความปรารถนาดี ผ่านโครงการ ประกันชีวิต SCBLIFE รักคุณ เพื่อสร้างหลักประกัน และความมั่นคง ให้แก่พนักงาน เตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิต ทั้งสำหรับตนเอง และครอบครัวอันเป็น ที่รัก มุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน