SCBLIFE เพราะรักจึงจัดให้ สร้างวินัยการเงินเพื่อพนักงาน
 
18/07/2014

นายปรีชา รุธิรพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) จัดโครงการเพราะรักจึงจัดให้ อบรมความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการลงทุน เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงิน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงให้แก่เพื่อนพนักงาน ตามแนวทาง Planning for life ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้าน CSR in process ของบริษัท โดยมีนายพจน์ หะริณสุต รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มลูกค้าบุคคลและสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ (SCBAM) ให้เกียรติร่วมบรรยาย