SCBLIFE เดินหน้าวางแผนกลยุทธ์ครึ่งปี Half Year Conference 2014
 
08/08/2014

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE โดยคุณพรพิมล ตรงเที่ยงธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ นำทีมผู้บริหารฝ่ายขาย ร่วมสัมมนาวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานครึ่งปี Half Year Conference 2014 เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมกำหนดทิศทางและการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ ณ โรงแรมโรงแรม เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา