โครงการบริจาคโลหิต
 

เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และ SCBLIFE จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงาน ตัวแทน และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ในทุกๆ 3 เดือนภายใต้แนวคิด “โลหิตหยดแรก เพื่อชีวิตอีกมากมาย” ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมา SCBLIFE มียอดบริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น 200,700 ซีซี คิดเป็นจำนวน 446 ยูนิต