ประกันชีวิตคุ้มครองสุขภาพหรือเงินชดเชยรายได้

ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น จะดีแค่ไหนหากเรามีหลักประกันให้คุณอุ่นใจได้ว่า หากคุณบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน คุณจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด โดยได้รับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้ตามแผนผลประโยชน์ที่คุณเลือกได้ด้วยตัวเอง