ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ทำบุญครบรอบปีที่ 42
 
28/06/2018
คุณเสถียร เลี้ยววาริณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCBLIFE ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ ปีที่ 42         มีคณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานใหญ่ ชิดลม โดยตลอดระยะเวลา 42 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างหลักประกันทางการเงินที่มั่นคง ควบคู่กับการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อมุ่งสู่การเป็น “บริษัทประกันชีวิต ที่คุณไว้วางใจ” ก้าวเข้าสู่ปีต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน