แบบประกันชีวิต
SCBLIFE ประกันชีวิตที่จะทำให้ชีวิตคุณมั่งคั่งทั้งทางด้านสุขภาพไปพร้อมกับความมั่งคั่งทางการเงิน เราจึงอยากเห็นทุกคนมาเริ่มสะสมสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพื่อเป็นหลักประกันการคุ้มครองชีวิตในอนาคตเพราะความมั่งคั่งทางด้านสุขภาพสำคัญพอๆ กับความมั่งคั่งทางการเงิน