วิธีชำระเบี้ยประกันภัย
วิธีชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร / ชำระที่จุดบริการชำระเงินทุกสาขาทั่วประเทศ
ซ่อน
ท่านสามารถนำใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยฉบับล่าสุด ไปชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค
กรณีชำระโดยเช็ค โปรดขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่ายในนาม "บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต" ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
ท่านสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารชำระเบี้ยประกันภัยช่องทางธนาคาร ได้ที่นี่
 
 

เคาน์เตอร์ของธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทย

จุดบริการชำระเงินทุกสาขาทั่วประเทศ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส
(ไม่เกิน 90,000 บาท)
เทสโก้โลตัส
(ไม่จำกัดจำนวนเงิน)
ที่ทำการไปรษณีย์
(ไม่เกิน 100,000 บาท)
ชำระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติทุกงวดการชำระ
แสดง
ชำระโดยหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติทุกงวดการชำระ
แสดง
ชำระผ่านเครื่อง ATM
แสดง
ชำระโดยตรงที่ศูนย์บริการลูกค้า สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ / ชำระผ่านตัวแทนหรือสาขา
แสดง
ศูนย์บริการลูกค้า(Contact Center)
0-2655-3000
วัน-เวลาทำการ:
จ.-ศ. เวลา 8.00 - 19.00 น.
ส.-อา. เวลา  9.00 - 17.00 น.
(ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์)
หมายเหตุ: วันที่ 21-22 ก.ค 61 ปิดทำการ
iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10  iconMenu_10 RSS Feed Subscription | Privacy Policy | Disclaimer | Security Tip © Copyright 2014 SCB Life Assurance Public Company Limited. All rights reserved.