อยู่ที่ไหนก็จัดการเรื่องเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้
บริการกรมธรรม์ออนไลน์ MySCBLIFE กับ 4 เรื่องที่คุณจัดการเองได้
 1. เอกสารสำคัญรวมไว้ในที่เดียว
 • หนังสือรับรองเบี้ยประกัน
 • ใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกัน
 • ใบเสร็จชำระเบี้ยประกัน
 • เอกสารต่างๆ สำหรับการใช้สิทธิตามกรมธรรม์
 1. ข้อมูลกรมธรรม์เรียกดูได้
 • สถานะกรมธรรม์
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 • วันเริ่มและวันครบกำหนดสัญญา
 • เบี้ยประกัน
 • วันที่ชำระเบี้ย
 • รายละเอียดการรับเงินคืนตามเงื่อนไข
 1. แก้ไขและตรวจสอบข้อมูล
 2. สมัครขอรับเงินตามกรมธรรม์ เข้าบัญชี SCB
สมัคร บริการกรมธรรม์ออนไลน์ MySCBLIFE คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า 02-655-3000
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา  9.00 - 17.00 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ศูนย์บริการลูกค้า(Contact Center)
0-2655-3000
วัน-เวลาทำการ:
จ.-ศ. เวลา 8.00 - 19.00 น.
ส.-อา. เวลา  9.00 - 17.00 น.
(ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์)
 
iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10  iconMenu_10 RSS Feed Subscription | Privacy Policy | Disclaimer | Security Tip © Copyright 2014 SCB Life Assurance Public Company Limited. All rights reserved.