รู้หรือไม่? เมื่อได้รับเล่มกรมธรรม์แล้ว ต้องทำอย่างไรบ้าง
เพื่อให้มั่นใจว่ากรมธรรม์ของท่านถูกต้อง เมื่อได้รับเล่มกรมธรรม์แล้วโปรดตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
  • ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของผู้เอาประกัน
  • ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ
  • หากพบสิ่งที่ต้องการแก้ไข สามารถติดต่อ หรือดำเนินการผ่านช่องทางดังนี้
  1. ระบบบริการข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ MySCBLIFE > คลิกที่นี่
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำร้องขอเปลี่ยนแปลง และใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์ > คลิกทีนี่
  3. ศูนย์บริการลูกค้า 02-655-3000 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 - 19.00 น.
    วันเสาร์ เวลา  9.00 - 17.00 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ศูนย์บริการลูกค้า(Contact Center)
0-2655-3000
วัน-เวลาทำการ:
จ.-ศ. เวลา 8.00 - 19.00 น.
ส.-อา. เวลา  9.00 - 17.00 น.
(ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์)
iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10iconMenu_10  iconMenu_10 RSS Feed Subscription | Privacy Policy | Disclaimer | Security Tip © Copyright 2014 SCB Life Assurance Public Company Limited. All rights reserved.