ตัวแทน SCBLIFE คว้ารางวัล TNQA สูงสุด 25 ปี
 
28/06/2019
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (TNQA Thailand Quality National Awards 2019) มอบรางวัลเกียรติยศสูงสุด TNQA ต่อเนื่อง 25 ปี ให้แก่ นางมาลี อัตถาวรวิศาล ตัวแทนประกันชีวิตของ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE ซึ่งนับเป็นตัวแทนหญิงคนแรกของประเทศที่ได้รับรางวัล   อันทรงเกียรติสูงสุดต่อเนื่องถึง 25 ปี และถือเป็นแบบอย่างของตัวแทนประกันชีวิตในด้านการรักษาผลงานคุณภาพ รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมุ่งมั่นใส่ใจดูแลเพื่อมอบบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า ณ อาคารชาแลนเจอร์ เมื่อเร็วๆ นี้