SCBLIFE เตรียมก้าวสู่ประกันชีวิตยุคดิจิทัล 4.0 รวมพลังตัวแทนชูแนวคิด Change Mindset
 
08/06/2018
SCBLIFE ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต โดย คุณเสถียร เลี้ยววาริณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นั่ง-ที่ 6 จากซ้าย) และ คุณสหพล พลปัถพี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตัวแทนประกันชีวิต (นั่ง-ที่ 7 จากซ้าย) ร่วมจัดการประชุมใหญ่ EGRD Meeting 2018 หัวข้อ “Change Mindset” โดยมีผู้บริหารตัวแทนระดับผู้อำนวยการบริหารฝ่ายขายอาวุโส (EGRD) กว่า 100 ท่านจากทั่วประเทศ   ร่วมแชร์พลังความคิดมุ่งสู่การพัฒนาปรับเปลี่ยนทัศนคติให้สอดรับกับเป้าหมายการเป็นประกันชีวิตยุคดิจิทัล 4.0 ของบริษัท  และตอกย้ำกลยุทธ์การสร้างตัวแทนคุณภาพสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ฝึกอบรม (Training Hub) อาคารภคินทร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้