SCBLIFE หอบรักมาห่มป่า ชวนน้องทำฝาย รักษ์สิ่งแวดล้อม
 
29/10/2017
SCBLIFE ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์      จัดกิจกรรม “หอบรักมาห่มป่า อนุรักษ์ป่าต้นน้ำเขากระโจม ปี 9” ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำเขากระโจม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  โดยนำพนักงานจิตอาสาและครอบครัวกว่า 250 คน พร้อมนักเรียนโรงเรียนสินแร่สยามร่วมสร้างฝายหินทุ่มชะลอและกักเก็บน้ำเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า และปลูกกล้าไม้จำนวน 400 ต้น คืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศ โดยเป็นการต่อยอดความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงาน โครงการ กระดาษให้ชีวิต ที่บริษัทฯ รณรงค์ให้พนักงานร่วมลดปริมาณการใช้กระดาษภายในสำนักงาน โดยในปี 2560 นี้ ตั้งเป้าลดปริมาณกระดาษไว้ที่ 5,000 รีม ซึ่งสามารถนำมาเป็นค่าดูแลรักษาต้นกล้าได้ถึง 1,000 ต้น คิดเป็นพื้นที่ป่า 2.5 ไร่