SCBLIFE อัดฉีดแคมเปญไตรมาส “ปิดเกาะ ช็อปฮ่องกง” ดันผลงานตัวแทนโตเท่าตัว
 
25/08/2017
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต หรือ SCBLIFE ได้กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน Year of Sustainable” พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการทำงานของตัวแทนภายใต้โครงสร้างใหม่อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เสร็จสมบูรณ์ด้านการปรับโครงสร้างช่องทางตัวแทนใหม่รองรับการวางรากฐานสร้างเติบโตที่แข็งแกร่ง เพื่อให้พร้อมรับมือกับทิศทางการปรับตัวของธุรกิจประกันชีวิตเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
 
ปีนี้ SCBLIFE ได้กำหนดแผนงานกลยุทธ์เชิงรุกด้านช่องทางตัวแทน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และการแข่งขันในตลาดให้กับพลังตัวแทน ควบคู่หนุนให้เกิดการสร้างผลผลิตเชิงคุณภาพ และมีความพร้อมในการเข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า  (Need Base Selling) ผ่านแคมเปญสนับสนุนการขายต่างๆ รวมถึงแคมเปญการแข่งขันสร้างผลผลิตด้านจำนวนเบี้ยประจำไตรมาส (Quarterly Productivity Campaign) เพื่อหนุนส่งให้ตัวแทนมีการรักษาอัตราการทำงานอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มผลผลิตได้เป้าหมายรายปีที่ตั้งไว้
 
นายสหพล พลปัถพี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานตัวแทน   ประกันชีวิต กล่าวว่า แคมเปญการแข่งขันประจำไตรมาส ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยวางรากฐานแนวทางการทำงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างผลงานคุณภาพให้แก่ตัวแทนทั้งระบบ เนื่องจากได้มีการกำหนดเป้าหมายให้กับตัวแทนทุกระดับที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นให้ฝ่ายขายมีการสร้างผลผลิตด้านจำนวนเบี้ย ควบคู่กับการสรรหาตัวแทนใหม่ และสามารถโค้ชให้ทีมงานมีการทำงานตามระบบ มีกำลังใจ สร้างผลงานขาย   ได้จริง รวมถึงมีการโฟกัสถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตด้านความคุ้มครอง (Protection Product) ทั้งชีวิตและสุขภาพ เพื่อให้สอดรับต่อเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของสังคม และความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าชาวไทย
 
 
ทั้งนี้ จากแผนงานผลประโยชน์ใหม่ ได้ทำให้มีตัวแทนยอดนักขายของ SCBLIFE กว่า 160 คน ที่สามารถพิชิตคุณวุฒิการแข่งขันประจำไตรมาสสองปีนี้ ร่วมทริปพิเศษไปกับ SCBLIFE ปิดเกาะ ช็อปฮ่องกง ซึ่งมีกิจกรรมความสุขทั้งเที่ยว-ช้อป-ชิม-ชม และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญๆ ของเกาะฮ่องกงเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัว เป็นรางวัลความสำเร็จจากความทุ่มเทของเหล่านักขาย และให้มีพลังไฟแห่งความมุ่งมั่นสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมในไตรมาสถัดไป 
 
ผลลัพธ์ความสำเร็จของแคมเปญการแข่งขันประจำไตรมาสสองนี้ ได้ผลักดันให้ยอดขายของช่องทางตัวแทนในเดือนกรกฎาคม 2560 พุ่งสูงขึ้นถึงเท่าตัว หรือ 100% เมื่อเทียบกับผลผลิตในเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะ  การมีตัวแทนที่เป็น Active Agent หรือตัวแทนที่มีอัตราการทำงาน ทั้งระดับตัวแทน และระดับหัวหน้าหน่วย      ติดคุณวุฒิดังกล่าวถึงกว่า 160 คน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ฝ่ายขายเดินไปในทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืน นายสหพล กล่าวเสริม