SCBLIFE จับมือ นิด้า MOU โครงการ “แบงก์แอสชัวรันส์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี่” หนุนโมเดลปั้น “ไลฟ์ โค้ช” ดูแลทุกช่วงชีวิตให้กับลูกค้าธนาคาร
 
18/07/2017
นาย ลี ซี ทียอง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE และ รศ.ดร. ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ แบงก์แอสชัวรันส์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี” (Bancassurance Coaching Academy) จัดอบรมหลักสูตรด้านการเงิน การตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรฝ่ายขายช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ของบริษัทฯ และสนับสนุนโมเดลการสร้าง “ไลฟ์ โค้ช” (Life Coach)  หรือที่ปรึกษาวางแผนสร้างหลักประกันความมั่นคงทุกช่วงชีวิตให้กับลูกค้าธนาคาร ภายใต้นโยบาย “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” พร้อมขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่สังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืน ณ หอเกียรติยศ อาคารสยาม    บรมราชกุมารีฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้