SCBLIFE ปลื้ม สุดยอดตัวแทนต้นแบบ “ทรงสันห์ สถิตนาเวศกุล” คว้าตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ 30 ปี คนแรกของไทย
 
22/06/2017
22 มิถุนายน 2560 : กรุงเทพฯ : ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) ปลื้ม สุดยอดตัวแทนต้นแบบ “ทรงสันห์ สถิตนาเวศกุล” คว้ารางวัลคุณวุฒิตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ TNQA ต่อเนื่อง 30 ปี คนแรกของประเทศ สร้างความภาคภูมิใจ และเชิดชูเกียรติประวัติสูงสุดให้กับวงการประกันชีวิตไทย  หนุนพลังตัวแทนเดินตามรอย พร้อมส่งเสริมให้ติดคุณวุฒิตัวแทนประกันชีวิตดีเด่นแห่งชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งรักษามาตรฐานคุณภาพธุรกิจในระยะยาว ภายใต้เป้าหมายขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อสังคม ด้านการมุ่งสร้างหลักประกันความมั่นคงของชีวิตและการเงินให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย สู่การสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืน ในฐานะแบรนด์ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมาตลอด 41 ปี

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE นำโดย นายสหพล พลปัถพี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานตัวแทนประกันชีวิต  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เตรียมเข้าร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทน SCBLIFE ที่เข้ารับรางวัลโล่กิตติคุณ และเกียรติบัตร จำนวน 11 ราย จากสมาคมประกันชีวิตไทย ในพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 (TNQA – The 34th Thailand National Quality Awards 2017) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี  โดยในปีนี้ มีตัวแทนอาวุโสของบริษัทฯ นายทรงสันห์ สถิตนาเวศกุล  เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิตัวแทนประกันชีวิตดีเด่นแห่งชาติ 30 ปี ต่อเนื่อง เป็นคนแรกของประเทศ ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับบริษัท และถือเป็นการจารึกเกียรติประวัติอันยาวนานสูงสุดในประวัติศาสตร์ของตัวแทนในวงการประกันชีวิตไทย  
           
SCBLIFE ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” บริษัทฯ มุ่งพัฒนาช่องทางการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้า ดังวิสัยทัศน์ “บริษัทประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจ” พร้อมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายขาย โดยได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมตัวแทนที่สอดรับกับนโยบายดังกล่าว อาทิ หลักสูตรจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หลักสูตรการขายโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ตัวแทนสามารถทำความเข้าใจลูกค้า ขายได้อย่างถูกต้อง และส่งมอบหลักประกันชีวิตที่เหมาะสมตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด (Need-Based Selling)  ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเริ่มต้นรักษาความคงอยู่ของกรมธรรม์ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงระยะยาวให้กับลูกค้า ให้ได้ใช้ประโยชน์จากการประกันชีวิตอย่างเต็มความคุ้มค่าสูงสุดอีกด้วย   ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้ตัวแทนติดคุณวุฒิสำคัญๆ ระดับประเทศ  โดยเฉพาะคุณวุฒิ TNQA  เนื่องจากเป็นคุณวุฒิที่มุ่งให้ตัวแทนขายอย่างถูกต้อง ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นหลัก ควบคู่กับให้ความสำคัญต่อการรักษาคุณภาพของผลงาน และความคงอยู่ของกรมธรรม์  รวมถึงได้นำหลักเกณฑ์ด้านอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ เข้ามาเป็นเกณฑ์บังคับในทุกเงื่อนไขการแข่งขันและการพิจารณานับผลงานให้กับตัวแทนอีกด้วย ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่า ปัจจัยเหล่านี้จะนำไปสู่การวางรากฐานที่แข็งแกร่งในการสร้างคุณภาพธุรกิจ  สำหรับนายทรงสันห์ สถิตนาเวศกุล ตัวแทนของ SCBLIFE ที่ได้คว้ารางวัล TNQA 30 ปี คนแรกของประเทศ นั้น นับเป็นความภูมิใจของบริษัทฯ มีตัวแทนคุณภาพต้นแบบ และได้นำแนวคิดและเคล็ดลับวิธีการทำงานสู่เส้นทาง TNQA 30 ปี ของสุดยอดตัวแทนท่านนี้ มาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์และองค์ความรู้ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พลังตัวแทน SCBLIFE ทุกคน ในการมุ่งมั่นรักษาคุณภาพผลงาน เปี่ยมด้วยจรรยาบรรณ และความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถมอบบริการที่เป็นเลิศ ตอบแทนทุกความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ที่ลูกค้าชาวไทยมีให้กับ SCBLIFE ตลอดมา

ด้าน นายทรงสันห์ สถิตนาเวศกุล ตัวแทนไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ผู้ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ต่อเนื่อง 30 ปี เปิดเผยว่า “ความซื่อสัตย์ จริงใจ ในการให้บริการแก่ลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบ ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ยั่งยืน และได้รับประโยชน์ความคุ้มครองจากการประกันชีวิตอย่างเต็มที่ คือความภาคภูมิใจเหนือสิ่งใดที่ผมได้รับ  ผมอยากให้ตัวแทนทุกคนมีแนวคิดว่า “ประกันชีวิต ไม่ใช่เครื่องมือทำมาหากินของตัวแทน แต่เป็นเครื่องมือสร้างหลักประกันเพื่ออนาคตของลูกค้า”  หากเราเริ่มต้นด้วยแนวคิดนี้ เราจะทำสิ่งที่ถูกต้อง ขายถูกต้อง    มีวินัย สร้างงานและบริการคุณภาพ จนนำไปสู่การรักษามาตรฐานการทำงานที่มีคุณวุฒิ TNQA เป็นเครื่องการันตี ซึ่งยังสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจของลูกค้าที่มีให้เราอีกด้วย  สำหรับบางท่าน การติดคุณวุฒิ TNQA อาจทำได้ไม่ยาก แต่การรักษาคุณวุฒินี้ไว้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ยากกว่า  ดังนั้นตัวแทนต้องมีการวางแผน มีวินัยในการทำงาน ขายอย่างถูกต้อง ไม่ขายเกินความต้องการของลูกค้า ที่สำคัญต้องทำให้ลูกค้าเข้าใจถึงคุณค่าอย่างชัดเจน และเป็นผู้ตัดสินใจเลือกทำประกันชีวิตด้วยตัวเอง กรมธรรม์นั้นจึงจะยั่งยืน และลูกค้าก็จะได้รับประโยชน์จากการทำประกันชีวิตสูงสุดด้วยเช่นกัน”    
 
SCBLIFE ยังคงเดินหน้ามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการขายของตัวแทน ด้วยการยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมให้ความสำคัญในด้านการรักษาอัตราคงอยู่ของกรมธรรม์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากประกันชีวิตได้อย่างเต็มที่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นการวางรากฐานคุณภาพธุรกิจและสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับธุรกิจประกันชีวิตในระยะยาว ตามเป้าหมายพันธกิจเพื่อสังคมด้านการสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทยดังที่บริษัทฯ ได้วางไว้