SCBLIFE จัดทริปขอบคุณสื่อมวลชน ธีม “สื่อไทย...หัวใจพอเพียง” ตามรอยพ่อของแผ่นดิน
 
30/01/2017
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE โดย นายปรีชา รุธิรพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด จัดทริปขอบคุณสื่อมวลชน SCBLIFE Exclusive Media Trip 2017 เพื่อแทนคำขอบคุณจากใจ SCBLIFE ในธีม “สื่อไทย หัวใจพอเพียง” นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา หนึ่งใน 70 เส้นทางตามรอยพระบาท ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการจัดแสดงและเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงชมการสาธิตวิถีชีวิตพอเพียงของเกษตรกรไทยและปราชญ์ชาวบ้านแห่งอำเภอวังน้ำเขียว