SCBLIFE ดึง สหพล พลปัถพี นั่งซีเอโอ นำทัพตัวแทน พร้อมเปิดวิสัยทัศน์ ปี 2560 “ปีแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน”
 
23/01/2017
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  หรือ  SCBLIFE ประกาศแต่งตั้ง นายสหพล พลปัถพี ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานตัวแทนประกันชีวิต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เพื่อทำหน้าที่ในการบริหาร กำหนดยุทธศาสตร์ และวางเป้าหมายกลยุทธ์ขับเคลื่อนการเติบโตของช่องทางตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯ 
 
นายสหพล อายุ 46 ปี มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย มากว่า 20 ปี เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์การบริหารงานตัวแทน และการบริหารงานด้านการตลาด ก่อนที่จะก้าวมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานตัวแทนกับ SCBLIFE ได้ผ่านการบริหารงานในบริษัทประกันชั้นนำหลายแห่ง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายบริษัท AIG ผู้บริหารสายงานการตลาดและคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัท AIA และเคยได้ร่วมงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) อีกด้วย  ด้านประวัติการศึกษา นายสหพลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์  จากยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา   
 
ภารกิจแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง นายสหพล ได้ประกาศวิสัยทัศน์ในปี 2560 ของช่องทางตัวแทนประกันชีวิต ให้เป็น “ปีแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน” ภายในงานสัมมนาวางแผนเป้าหมายประจำปี 2560 ของตัวแทนประกันชีวิต SCBLIFE ทั่วประเทศ ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2560  ณ โรงแรม   รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท พร้อมเป็นหัวเรือใหญ่ในการมุ่งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ของตัวแทน SCBLIFE ให้เป็นตัวแทนคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ เน้นนโยบายเสนอขายอย่างถูกต้องตอบโจทย์ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อส่งมอบหลักประกันชีวิตที่มั่นคง อันเป็นการวาง รากฐานสู่การสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่ลูกค้าชาวไทย และมุ่งสู่การสร้างคุณภาพธุรกิจในระยะยาวต่อไป