ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต รวมพลังแห่งความภักดี ร่วมบริจาคข้าวสารหอมมะลิ
 
21/12/2016
นฤมล เจียรานุราช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ส่วนสื่อสารองค์กร (ที่ 3 จากขวา) บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงาน คปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ร่วมส่งมอบข้าวสารหอมมะลิ จำนวนกว่า 3,000 กิโลกรัม ให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภายใต้กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” มอบข้าวสารหอมมะลิ ตามโครงการ “คปภ.–ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ร่วมใจทำความดี เพื่อชาวนาไทย ถวายเป็นพระราชกุศล”
ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานตามรอยแห่งปรัชญาที่เกี่ยวกับข้าวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการร่วมใจกันสนับสนุนเงินเพื่อนำไปซื้อข้าวหอมมะลิจากชาวนาผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ยากไร้  เช่น มูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์ บ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์ต่างๆ