SCBLIFE ยกระดับบริการกรมธรรม์ออนไลน์ “My SCBLIFE” เพิ่มฟังก์ชั่นใหม่
 
06/12/2016
กรุงเทพฯ : 6 ธันวาคม 2559 : ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต รุกนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เดินหน้าขับเคลื่อนการบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมัดใจลูกค้า ล่าสุด ยกระดับบริการกรมธรรม์ออนไลน์ “My SCBLIFE” โดยพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ๆ ให้ครบวงจร เพื่อมอบความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการด้านกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า  สอดรับกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าบริการใหม่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการรักษาความคงอยู่ของกรมธรรม์ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างคุณภาพธุรกิจระยะยาว และส่งเสริมให้เกิดการสร้างหลักประกันอันมั่นคงของชีวิตให้แก่ลูกค้าและครอบครัว ตามพันธกิจด้านการสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ
 
นายปรีชา รุธิรพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “SCBLIFE ยังคงเดินหน้านโยบาย ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง’ (Customer Centric) เพื่อให้สามารถมอบบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์กว่าล้านรายทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม ในปีนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการด้านข้อมูลกรมธรรม์ที่ครบวงจร สะดวกสบาย เข้าถึงได้ง่ายแก่ลูกค้า จึงได้พัฒนาช่องทางการให้บริการดิจิตอลผ่านเว็บไซต์ www.scblife.co.th ของบริษัทฯ ในรูปแบบบริการกรมธรรม์ออนไลน์ “My SCBLIFE”  เพื่อให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน  ที่สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาท และกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนไทย โดยบริการใหม่นี้ จะเป็นการต่อยอดจากบริการ MY SCBLIFE ที่มีอยู่เดิม ให้ครบวงจรมากขึ้น”   
 
“สำหรับบริการกรมธรรม์ออนไลน์ My SCBLIFE เป็นเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้ด้วยตนเอง จึงช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการกรมธรรม์ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดกรมธรรม์ แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ติดต่อ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ได้ทุกที่ทุกเวลา ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย และใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ย ดาวน์โหลดเอกสารใช้สิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ รวมถึงช่วยให้ลูกค้ารักษาความคงอยู่ของกรมธรรม์ จากการตรวจสอบข้อมูลวันครบกำหนดชำระเบี้ย และชำระเบี้ยได้ตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดตามกรมธรรม์อย่างต่อเนื่องตลอดสัญญา    ปัจจุบัน SCBLIFE มีลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์สมัครใช้บริการ My SCBLIFE ไปแล้วกว่า 40,000 ราย และยังคงมุ่งรณรงค์ให้ลูกค้าสมัครใช้บริการนี้เพิ่มขึ้น” 
 
ล่าสุด SCBLIFE ได้ยกระดับบริการกรมธรรม์ออนไลน์ MY SCBLIFE โดยได้ทำการพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่เพิ่มอีก 3 บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
(1)      บริการสมัครขอรับเงินคืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวก ปลอดภัยด้านการธุรกรรมการโอนเงินคืนเข้าบัญชี ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจ ไม่ต้องกังวลว่าเช็คเงินคืนจะสูญหายระหว่างทาง  และไม่เสียค่าธรรมเนียมในการขึ้นเช็ค
(2)      บริการดาวน์โหลดใบเสร็จชำระเบี้ยประกัน ช่วยให้ลูกค้าได้รับเอกสารรวดเร็ว ถูกต้อง โดยเฉพาะในช่วงของการเตรียมเอกสารยื่นหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี   
(3)      บริการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย หรือผู้ชำระเบี้ย ซึ่ง ช่วยลดการเสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนำส่งเอกสารที่บริษัทฯ 
 
นายปรีชา กล่าวเสริมว่า “ นอกจากด้านความสะดวก รวดเร็วแล้ว ยังมีประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการ My SCBLIFE อีกมากมาย ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่มากขึ้น เนื่องจากข้อมูลที่มีในระบบจะเป็นข้อมูลอัพเดทที่ลูกค้าทำการปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเอง และยังนับเป็นการช่วยลดโลกร้อนด้วย เนื่องจากบริการ My SCBLIFE เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าให้ใช้บริการในระบบออนไลน์ (Online Process) ที่จะช่วยลดการใช้กระดาษ (Paperless) ลดการใช้พลังงานได้มากกว่าช่องทางการให้บริการแบบเดิมๆ จึงนับเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมตามนโยบายด้านสังคมของ SCBLIFE อีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะนโยบายด้านคุณภาพในการดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ ในการมุ่งสนับสนุนให้ผู้ถือกรมธรรม์รักษาความคงอยู่ของกรมธรรม์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดสัญญากรมธรรม์ และก่อให้เกิดการสร้างหลักประกันอันมั่นคงของชีวิตในระยะยาว ตามพันธกิจด้านการสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป”