SCBLIFE รณรงค์ปลูกป่าทดแทน คืนสมดุลให้ธรรมชาติ
 
01/12/2016
บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต นำโดย  นฤมล เจียรานุราช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ จัดกิจกรรม SCBLIFE หอบรักมาห่มป่า ครั้งที่ 2 รวมพลังพนักงานจิตอาสาและเยาวชนโรงเรียนสินแร่สยาม ร่วมปลูกป่าทดแทนจำนวนกว่า 600 ต้น เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนป่าแหล่งต้นน้ำเขากระโจม ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟป่า ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งจากการความสำเร็จของโครงการ กระดาษให้ชีวิต ที่มุ่งเน้นให้พนักงานลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 SCBLIFE บรรลุเป้าหมายลดการใช้กระดาษภายในสำนักงานลงมากกว่า 3 พันรีม