ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จัดคอร์สอบรมการเงินเพื่อสือมวลชน
 
28/11/2016
คุณนฤมล เจียรานุราช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (ที่7 จากขวา) ส่วนสื่อสารองค์กร บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) จัดกิจกรรมคอร์สอบรมวางแผนทางการเงินเพื่อสื่อมวลชน ตอน เลือกประกันชีวิตให้เหมาะสมตามช่วงวัย ตามแนวทางการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสังคมประกันชีวิตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการเลือกทำประกันชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง และสามารถใช้ประกันชีวิตเป็นหนึ่งในเครื่องมือบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง  ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวให้กับตนเองและครอบครัว ณ โรงแรมเรเนซองซ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้