ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการการต่อต้านทุจริต
 
06/06/2016
นายพงษ์ชัย คูหาชัยสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE (ขวา) เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จาก ดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานคณะกรรมการ CAC ที่คณะกรรมการได้มีมติมอบให้แก่บริษัทที่ผ่านการพิจารณาตรวจประเมิน และได้รับการรับรองด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ SCBLIFE เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชน 668 รายที่เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮเอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้