SCBLIFE ปลูกจิตสำนึกแห่งการให้ ส่งผ่านความห่วงใย เพื่อน้องผู้พิการทางสายตา
 
14/03/2016
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกแห่งการให้ภายในองค์กร  เพื่อแบ่งปันโอกาสที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม จัดกิจกรรม ทำดีในเดือนเกิด (The Happiness) ปี 2 ตอน วันแห่งความรัก สานต่อความห่วงใย ภายใต้โครงการ CSR  ด้าน Giving for Life นำพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมแบ่งปันความรัก พร้อมเติมเต็มกำลังใจเป็นของขวัญแด่น้องผู้พิการทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ  กิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มต้นความอบอุ่นจากกิจกรรม “เปิดประตูใจ” เพื่อสร้างความคุ้นเคยพร้อมกับเรียนรู้การเป็นผู้ฟังที่ดีระหว่างพี่จิตอาสาและน้องๆ จากนั้นพี่จิตอาสาได้ร่วมกันแบ่งกลุ่มจัดเวิร์คชอปชั่วโมงศิลปะบำบัด  พร้อมเปิดโลกจินตนาการให้น้องด้วยการตกแต่ง “กระเป๋าผ้าออมรัก” เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการสัมผัสสิ่งของและวัสดุรอบตัว โดยโอกาสช่วงเวลาแห่งความรัก พี่จิตอาสาได้ร่วมกันมอบดอกไม้เพื่อเป็นตัวแทนสื่อความหมายถึงความรักและความห่วงใย มอบให้กับน้องผู้พิการทางสายตาทุกคน นอกจากนี้ยังมีขนมแสนอร่อย พร้อมเสิร์ฟเป็นอาหารว่างให้แก่น้องๆ และปิดท้ายช่วงเวลาแห่งความรักด้วย “ข้อความโดนใจ” จากการเขียนการ์ดอักษรเบรลล์แทนคำขอบคุณจากใจน้อง มอบให้พี่ๆจิตอาสา SCBLIFE ทุกคน