SCBLIFE หนุน คปภ.รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “รักน้องต้องใส่หมวก”
 
23/12/2015
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ (ขวา) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบหมวกนิรภัยสำหรับเยาวชน จำนวน 200 ใบ จาก คุณนฤมล     เจียรานุราช (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559” ของสำนักงาน คปภ. เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพระยายัง และโรงเรียนพญาไท ในเขตราชเทวี    เมื่อเร็วๆ นี้