SCBLIFE สานฝันนักเตะน้อย ร่วมมอบสื่อการเรียนการสอนฟุตบอลเพื่อเยาวชนไทยทั่วประเทศ
 
04/12/2015
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE โดย คุณนฤมล เจียรานุราช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) ส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมส่งมอบวีดิทัศน์แบบการเรียนการสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดทำขึ้นต่อเนื่องจากโครงการ ฟุตบอลเพื่อน้อง หนึ่งใน กิจกรรม CSR ด้าน Giving for Life เพื่อมุ่งหวังในการขยายโอกาสการกระบวนการเรียนรู้ พร้อมกับสนับสนุนและส่งเสริมทักษะพัฒนาการที่ดีด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆนี้