SCBLIFE จัดค่ายนักออม สนุกคิดส์ ปลูกฝังวินัยการออมเงินเพื่อน้อง
 
10/10/2015
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE โดย คุณนฤมล เจียรานุราช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนสื่อสารองค์กร นำพนักงานจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมค่ายนักออม สนุกคิดส์ ครั้งที่ 2 เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนทางเงิน พร้อมปลูกฝังวินัยการออมให้แก่น้องๆ เยาวชนมูลนิธิบ้านเมอร์ซี่ ผ่านรูปแบบกิจกรรม “ฉลาดใช้ ฉลาดออม พร้อมแบ่งปัน” โดยฝึกให้น้องๆเรียนรู้วิธีการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย พร้อมสนุกกับศิลปะการเพ้นท์กระปุกออมสิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์การออมเงินในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม “SCBLIFE Giving For Life”