SCBLIFE มอบความสุขให้น้องผู้ป่วยเด็กผ่านศิลปะบำบัด
 
13/10/2015
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE โดย คุณนฤมล เจียรานุราช (กลาง/แถวหน้า) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม ศิลปะบำบัดเพื่อผู้ป่วยเด็ก” (Art Therapy) ครั้งที่ 2 โดยนำพนักงานจิตอาสาร่วมมอบความสุขให้แก่น้องๆ ผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านการตกแต่งระบายสีกระปุกออมสินเปเปอร์มาเช่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ และทักษะความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อมัดเล็กบริเวณข้อมือให้แก่น้องๆ