SCBLIFE ชูแผน 5 Star ภายใต้โครงสร้างช่องทางตัวแทนใหม่หนุนการเติบโตทิศทางบวก ดันยอดรีครูทสูงเป็นประวัติการณ์ ครึ่งปีแรกโต 115% ครึ่งปีหลัง เร่งอัดฉีดแคมเปญกระตุ้นยอดขาย-รีครูท เสริมทัพตัวแทนแข็งแกร่ง
 
21/09/2015
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เผยยอดการสรรหาตัวแทนใหม่เติบโตตามเป้าหมาย โดยเฉพาะช่วงปิดครึ่งปีแรกเติบโตสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 115% เผยความสำเร็จจากแรงส่งของแผนพัฒนาช่องทางตัวแทน 5 Star (Five Star Agency Transformation Plan)  ภายใต้โครงสร้างผลประโยชน์ตัวแทนใหม่ ที่ได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ช่วงต้นปีซึ่งเป็นแผนงานที่สนับสนุนตัวแทนให้เป็นคู่ค้า และสร้างความเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันกับบริษัท   ทั้งนี้ ในครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ยังคงผลักดันกลยุทธ์การพัฒนาช่องทางตัวแทนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องผ่านแคมเปญกระตุ้นการสรรหาตัวแทน และแคมเปญส่งเสริมการขายต่างๆ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานของตัวแทน ให้มีความพร้อม ทันสมัย คล่องตัว เพื่อให้ตัวแทนสามารถมอบบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทั้งด้านงานขายและงานบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงได้วางแผนเปิดศูนย์ฝึกอบรมตัวแทนแห่งใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย   
 
นายสตีเฟ่น แอปเปิ้ลยาร์ด กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ช่องทางตัวแทนถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโตระยะยาวด้าน Wining Distribution ของบริษัท ซึ่งเป็น 1 ใน 4 กลยุทธ์หลักของบริษัทนอกเหนือจาก Winning Customer, Winning People และ Winning Process & Platform  โดยในช่วงครึ่งปีแรก SCBLIFE ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทำให้มีสัดส่วนการขายถึง 60% ของยอดขายใหม่ทั้งหมด รวมถึงประสบความสำเร็จในการปรับโครงสร้างผลประโยชน์ช่องทางตัวแทนใหม่ เห็นได้จากผลลัพธ์การทำงานที่เข้มแข็งขึ้นภายใต้โครงสร้างใหม่ทั้งด้านยอดการสรรหา และผลผลิตจากการทำงานของตัวแทน ซึ่งทำให้ผู้บริหารตัวแทนมีรายได้และค่าตอบแทนจากการทำงานภายใต้โครงสร้างใหม่เพิ่มมากขึ้นกว่าการทำงานภายใต้โครงสร้างแบบเดิม
 
นอกจากนี้ ด้านยอดการสรรหาตัวแทนใหม่ก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เฉพาะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มียอดการสรรหาตัวแทนใหม่ถึง 434 คน สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มียอดสรรหาอยู่ที่  201 คน ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ ล้วนมาจากการขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตของช่องทางตัวแทน ผ่านแผนพัฒนาช่องทางตัวแทน 5 ดาว (Five Star Agency Transformation Plan) ซึ่งประกอบไปด้วย          1) การปรับโครงสร้างผลประโยชน์ตัวแทนใหม่ 2) การมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ๆ 3) การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านดิจิตอลเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานของสำนักงานตัวแทน   4)  มุ่งส่งเสริมการเปิดสำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ เพื่อหนุนยกระดับตัวแทนสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญกับบริษัท  และ  5) การเปิดศูนย์ฝึกอบรมตัวแทนแห่งใหม่    
 
อีกปัจจัยหลัก ที่สนับสนุนให้ยอดการสรรหาตัวใหม่มีการขยายตัวอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา คือ การรุกขยายเปิดสำนักงานตัวแทน (Agent Office) แห่งใหม่ทั่วประเทศ โดยในช่วงครึ่งปีแรก SCBLIFE ได้เปิดสำนักงานตัวแทนไปแล้ว จำนวน 14 แห่ง ทั้งนี้ ภายใต้รูปแบบการบริหารสำนักงานตัวแทน จะหนุนให้ผู้บริหารตัวแทนมีวิสัยทัศน์ และมีแนวคิดการดำเนินงานในลักษณะของเจ้าของธุรกิจ จึงทำให้มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีศักยภาพในการสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้ผู้บริหารตัวแทนที่เป็นเจ้าของสำนักงานตัวแทนมีความพร้อม และความสามารถในการผลิตผลงานด้านยอดขายใหม่ได้มากกว่าผู้บริหารตัวแทนที่ประจำอยู่สาขาของบริษัทและยังไม่มีสำนักงานตัวแทนของตนเองได้ถึง 3 เท่าตัว และสามารถสร้างผลผลิตด้านการสรรหาตัวแทนใหม่ได้มากกว่าถึง 2 เท่าอีกด้วย  นอกจากนี้ SCBLIFE        ได้สนับสนุนการทำงานของสำนักงานตัวแทน โดยได้ลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัวแทนสามารถบริหารจัดการธุรกิจทั้งด้านงานขาย และงานบริการแก่ลูกค้าเบ็ดเสร็จครบวงจรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบใหม่ๆ ที่ตรงใจตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้ผลตอบแทนด้านรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนการสรรหาที่มากขึ้น 
 
นายสตีเฟ่น กล่าวต่อไปว่า “SCBLIFE เชื่อมั่นว่า แนวทางดำเนินงานดังกล่าว ประกอบกับ    ความน่าเชื่อถือในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศอย่างธนาคารไทยพาณิชย์ จะช่วยสนับสนุนการเติบโตที่แข็งแกร่ง และยั่งยืนให้กับช่องทางตัวแทน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนอยู่กว่า 4,000 คน    ทั้งยังเป็นปัจจัยที่จะช่วยดึงดูดตัวแทนรุ่นใหม่ๆ รวมถึงตัวแทนมืออาชีพ และผู้บริหารตัวแทนที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท  ให้เลือกเข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัทฯ ได้อีกเป็นจำนวนมาก”
 
สำหรับในครึ่งปีหลัง บริษัทยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการสรรหาตัวแทนใหม่  โดยตั้งเป้ายอดการสรรหาตัวแทนใหม่ไว้ที่ 2,560 คน ภายในสิ้นปี 2558 นี้ รวมถึงมุ่งขยายการเปิดสำนักงานตัวแทนแห่งใหม่เพิ่มขึ้นให้ครบทั้ง 19 แห่งภายในสิ้นปีนี้เช่นกัน   ในขณะเดียวกัน เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับช่องทางตัวแทน  SCBLIFE ยังได้เตรียมออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ และลงทุนด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น โดยเตรียมขึ้นเฟสสองของระบบ Agent Portal เพื่อสนับสนุนการทำงานผ่านระบบออนไลน์ที่ครบวงจร ซึ่งจะช่วยให้ตัวแทนทุกระดับทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์กับบริษัทได้โดยง่าย และสามารถบริหารจัดการข้อมูลของตนเองได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะส่งผลดีต่อลูกค้า เนื่องจากตัวแทนสามารถให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และดีขึ้นให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย
 
“ด้วยจุดแข็งของ SCBLIFE ด้านผลตอบแทนที่โดดเด่นของตัวแทน ภายใต้แผนพัฒนาช่องทางตัวแทน 5 Star ของโครงสร้างใหม่ ประกอบกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมด้วยชื่อเสียงแบรนด์แม่ที่แข็งแกร่ง ผมมั่นใจว่า SCBLIFE จะเป็นเสมือนแม่เหล็กที่ช่วยดึงดูดตัวแทน ที่มีความสามารถ และผู้บริหารตัวแทนที่มีวิสัยทัศน์และทุ่มเท ให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และร่วมเป็นแรงผลักดันช่องทางตัวแทนให้เติบโตไปด้วยกันต่อไป” สตีเฟ่น กล่าวปิดท้าย