SCBLIFE ชวนพนักงานจิตอาสาสอนศิลปะบำบัดเพื่อน้องผู้ป่วยเด็ก
SCBLIFE ชวนพนักงานจิตอาสาสอนศิลปะบำบัดเพื่อน้องผู้ป่วยเด็ก
 
31/08/2015
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE โดย คุณนฤมล เจียรานุราช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนสื่อสารองค์กร นำทีมพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรมสอนศิลปะบำบัด (Art Therapy)  ตกแต่งระบายสีกระปุกออมสินเปเปอร์มาเช่ ที่พนักงาน SCBLIFE ร่วมกันทำจากกระดาษรีไซเคิลภายในบริษัท ให้กับน้องผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ ได้ฝึกฝนทักษะในการระบายสีเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับระบบกล้ามเนื้อมัดเล็กบริเวณข้อมือ พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาอารมณ์ สมาธิ สติปัญญา รวมถึงการใช้จินตนาการเพื่อสร้างความผ่อนคลาย ทั้งยังเป็นการสนับสนุน และสร้างวินัยในการรู้จักเก็บออมเงินให้กับน้องๆ ผ่านกระปุกออมสินเปเปอร์มาเช่ที่น้องๆได้รับหลังจากการตกแต่งระบายสีอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม “SCBLIFE Giving For Life” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความสุข เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม และชุมชน