SCBLIFE นำขบวนส่งเสริมความปลอดภัย มอบหมวกนิรภัยเพื่อน้อง
SCBLIFE นำขบวนส่งเสริมความปลอดภัย มอบหมวกนิรภัยเพื่อน้อง
 
13/08/2015
เมื่อเร็วๆ นี้ นายปรีชา รุธิรพงษ์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยนายพีระยศ เหมะสิขัณฑกะ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นำทีมพนักงานจิตอาสาไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมอบหมวกนิรภัย ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดดิสหงสารามเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่โดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน โดยกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “Giving for Life” โดยมี คุณสมจิตร์ ชมทิศ (ที่ 5 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดิสหงสาราม กรุงเทพฯ ให้เกียรติรับมอบ