SCBLIFE เปิดตัวบริการออนไลน์ใหม่ EzApp เสริมความพร้อมสำนักงานตัวแทน หนุนให้บริการสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ชีวิตดิจิตอลของลูกค้า
SCBLIFE เปิดตัวบริการออนไลน์ใหม่ EzApp เสริมความพร้อมสำนักงานตัวแทน  หนุนให้บริการสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ชีวิตดิจิตอลของลูกค้า
 
23/07/2015
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE รุกเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมบริการออนไลน์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิตอลของลูกค้า ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ชั้นนำที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจกว่า 1.2 ล้านกรมธรรม์ทั่วประเทศ  พร้อมหนุนเพิ่มขีดความสามารถสำนักงานตัวแทนด้วยระบบเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์ เพือมอบบริการที่สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร ให้แก่ลูกค้าได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
นายพงษ์ชัย คูหาชัยสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ภายใต้นโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บริษัทฯ ได้พัฒนานวัตกรรมบริการออนไลน์รูปแบบใหม่ ที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ดิจิตอลของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน  โดยได้เปิดตัวบริการ EzApp หรือ บริการรับใบคำขอเอาประกันชีวิตออนไลน์ พร้อมเปิดตัวระบบ Agent Portal เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายขายสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้า และข้อมูลการขายของตน และพร้อมมอบบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร ทุกที่ทุกเวลา  ในรูปแบบ One Stop Service ให้แก่ลูกค้า” 

นายพงษ์ชัย กล่าวต่อว่า “SCBLIFE ได้มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจในปี 2558 นี้ ภายใต้ 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1)  Winning Customer ชูนโยบายด้านการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการมุ่งพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค 2) Winning Distribution พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของช่องทางการขาย เพื่อให้สามารถมอบบริการและทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องเข้าถึงง่ายสำหรับผู้บริโภคชาวไทย  3) Winning People พัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่ายขายในทุกช่องทาง รวมถึงบุคลากรสนับสนุนงานทุกฝ่ายผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่เข้มข้น และเหมาะสมกับ career path ของแต่ละคน เพื่อให้มีการเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัท และ 4) Winning Process & Platform พัฒนาระบบปฏิบัติการแบบไร้รอยต่อ โดยนำเทคโนโลยีและดิจิตอลเข้ามาสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้สามารถมอบบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า” 
 
“ช่องทางตัวแทนประกันชีวิต ถือเป็นหนึ่งในช่องทางที่สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์หลักด้าน Wining Distribution ของ SCBLIFE ให้สำเร็จตามเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตในอนาคต  โดยในปีนี้ SCBLIFE มีการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของตัวแทนในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาโครงสร้างผลตอบแทน การแข่งขันผลิตผลงานขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงานของช่องทางตัวแทน โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้เปิดตัวบริการด้าน  Agent Portal และ EzApp (ใบคำขอเอาประกันภัยออนไลน์) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ตัวแทนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัท และข้อมูลการขาย ซึ่งทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังถือเป็นแผนงานที่ช่วยเสริมความพร้อมในการบริการลูกค้าให้กับสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทฯ ทุกแห่งทั่วประเทศอีกด้วย”  นายพงษ์ชัย กล่าวเสริม
 
สำหรับบริการ EzApp เป็นระบบคีย์ข้อมูลรับใบคำขอเอาประกันภัยแบบออนไลน์ ที่ออกแบบมาใช้กับสำนักงานตัวแทนรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ทั้งด้านงานขาย และงานบริการลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ตัวแทนฝ่ายขายสามารถบันทึกใบคำขอเอาประกันชีวิตให้แก่ลูกค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานตัวแทน หรือผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยตัวเอง พร้อมส่งข้อมูลออนไลน์เข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณารับประกัน จึงทำให้กระบวนการพิจารณารับประกัน และออกกรมธรรม์มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากขั้นตอนของงานเอกสารในรูปแบบเดิมๆ  ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้านบริการกรมธรรม์ได้เป็นอย่างดี  
 
นายพงษ์ชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า “บริษัทฯได้พัฒนาเครื่องมือช่วยสนับสนุนการทำงานของตัวแทนฝ่ายขาย ภายใต้แผนกลยุทธ์ระยะยาวด้านการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ช่องทางตัวแทนเป็นหนึ่งในช่องทางขายหลักที่แข็งแกร่ง และสามารถมอบบริการที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลของลูกค้าได้อย่างครบครัน และไร้รอยต่อ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ได้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น