SCBLIFE เพราะรัก....จึงจัดให้ อบรมวางแผนทางการเงินเพื่อสื่อมวลชน
SCBLIFE เพราะรัก....จึงจัดให้ อบรมวางแผนทางการเงินเพื่อสื่อมวลชน
 
29/06/2015
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE โดย คุณปรีชา รุธิรพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม SCBLIFE เพราะรัก...จึงจัดให้ อบรมวางแผนทางการเงินเพื่อสื่อมวลชน หัวข้อ “ครบเครื่อง...เรื่องลงทุน และวางแผนเกษียณ ฉบับมนุษย์เงินเดือน” เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน และการวางแผนเกษียณในอนาคต สำหรับพี่ๆสื่อมวลชน บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจาร์ยสาธิต บวรสันติสุทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์ค นายเลิศ กรุงเทพ