SCBLIFE ร่วมส่งเสริมพัฒนาการน้องดาวน์ซินโดรม
 
29/09/2014
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวนฤมล เจียรานุราช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนสื่อสารองค์กร และตัวแทนพนักงานจิตอาสา ร่วมมอบเก้าอี้เปเปอร์มาเช่ ในโครงการ SCBLIFE เก้าอี้นี้เพื่อน้อง จำนวน 30 ตัว ภายในงานเสวนาเรื่อง “ดูแลเด็กดาวน์ให้ดีได้อย่างไร” เนื่องในโอกาสวันดาวน์ซินโดรม เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆ ที่เข้ารับการรักษาอาการดาวน์ซินโดรม สามารถนำไปใช้ฟื้นฟูพัฒนาการทางสมองและร่างกาย โอกาสนี้ แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลเด็ก เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้