SCBLIFE มอบความห่วงใยเพื่อผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
 
09/09/2014
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าปฏิบัติงานพื้นที่สาขาเชียงราย ร่วมเป็นตัวแทนมอบทุนทรัพย์เพื่อส่งต่อกำลังใจและช่วยเหลือดำเนินการสร้างบ้านพักให้กับนายสุรียงค์ กันดอก ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์แผ่นดินไหว ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 100,000 บาท โอกาสนี้ นางจันทิมา มีโส ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักงาน คปภ.ภาค 1 (เชียงใหม่) รักษาการในตำแหน่ง อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนผู้ประสบภัยรับมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว