ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม Oneminute ชีวิตคิดไม่ถึง
 
20/11/2014

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม Oneminute ชีวิตคิดไม่ถึง

 

รางวัล: บัตรStarbuck มูลค่า 1,000 บาท
No. รายชื่อผู้โชคดี วันประกาศรางวัล
1 Bell La 15/10/2557
2 ยี่สิบสี่' ตุลา 17/10/2557
3 พิภพ ป่านแก้ว 20/10/2557
4 ปฐวี บุนนาค 20/10/2557
5 จุฑามาศ อ่อนสนิท 22/10/2557
6 Pawitha Hengcharoen 23/10/2557
7 Nemo Memo 27/10/2557
8 เฮง เฮง ทั้งปี 27/10/2557
9 ปัทมา เลาเก็ง 27/10/2557
10 นฤมล สาบุดดี 28/10/2557
11 Wanchat Damdoung 28/10/2557
12 ศิวพร โสภาพันธ์ 28/10/2557
13 พิมพ์ใจ วงทองอนุรักษ์ 30/10/2557
14 ประพันธ์ พึ่งอ้อ 31/10/2557
15 Cuncun Naka 11/02/2557
16 Fay Bfc 11/02/2557
17 Nong Naka 11/03/2557
18 Newton Jirayut 11/03/2557
19 ปราณี เดชศรี 11/06/2557
20 Codcat Canal Khachen 11/07/2557
21 Thim Horchin 11/09/2557
22 Chotika Narkphan 11/12/2557
รางวัล: บัตรของขวัญ Central 3,000 บาท
1 Witchulada Paranakian 16/10/2557
2 Bundit Chomkularb 19/10/2557
3 วิภารัตน์ ฮาตระวัง 24/10/2557
4 Burnball Best 24/10/2557
5 Oikhgg Nvccvvb 26/10/2557
6 Pawena Onluen 11/01/2557
7 รัตนกร กล้าเผชิญโชค 11/05/2557
8 ธันยนันท์ ทองสุวรรณ์ 11/10/2557
9 นงลักษณ์ จันทร์เมือง 11/10/2557
รางวัล: นาฬิกา Samsung Galaxy Gear Fit
1 Akeelah Cnx 18/10/2557
2 Chom Nattanicha 18/10/2557
3 Panida Lhin 18/10/2557
4 Jiraporn Arkhom 25/10/2557
5 Bank Chineichi 25/10/2557
6 Baow Naow 25/10/2557
7 Kanjanawat Kan Numtan 29/10/2557
8 นุชนาถ อนุรักษ์สกุลเวช 11/04/2557
9 Joon Jirutchaya 11/08/2557
10 P Nitta Nutsatit 11/08/2557
11 Jullarom Jullaka 11/08/2557
รางวัล: iPhone 6
1 อัญชิสา สังวรราชทรัพย์ 21/10/2557
2 Nipon Srivanasont 11/11/2557