ไทยพาณิชย์ และไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ร่วมมอบสินไหมประกันสินเชื่อธุรกิจ
 
16/06/2013

เมื่อเร็วๆ นี้ นางเพ็ญนภา ไชยธรรม ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ สายเงินฝากและการลงทุน กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายอรรถวุฒิ กาญจนเพิ่มผลดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ขวาสุด) ร่วมแสดงความเสียใจ พร้อมมอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 4,688,500 บาท ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางสาวเสาวลักษณ์ ออสันติสุตสกุลผู้เอาประกันภัยที่จากไปด้วยอุบัติเหตุทางจราจร โดยได้ทำประกันสินเชื่อธุรกิจ (sSME), ประกันสินเชื่อรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (PA Double Care) ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัทลุง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

ดรุณี วิโรจน์กิจไพบูลย์

โทร 0-2655-4000, 08-1667-3700

darunee@scblife.co.th