คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท
 
29/01/2013

นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับประทานโล่รางวัลพระกินรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 จากฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ภายใต้แนวความคิด “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” โดยคัดเลือกบุคคลจากสาขาต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว และทำประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคมและแผ่นดิน ควรแก่การยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อเร็วๆนี้