ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ติด 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 รั้งอันดับ 1 กลุ่มประกัน - อันดับ 4 กลุ่มธุรกิจการเงิน
 
03/06/2013

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต สุดปลื้มผลการดำเนินงานคุณภาพยอดเยี่ยม ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 (Best Public Companies of The Year 2013) จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด โดยวารสารการเงินธนาคาร โดยรั้งอันดับ 1 ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยได้อีกครั้ง พร้อมขยับขึ้นอันดับ 4 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน และขึ้นอันดับ 24 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน

        นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE เปิดเผยว่า “วารสารการเงินธนาคาร ได้ทำการจัดอับดับ 300 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทยที่มีผลงานคุณภาพในการดำเนินธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี โดยในปีนี้ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม 300 Best Public Companies of The Year 2013 โดยรั้งอันดับ 1 ในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยได้อีกครั้ง และขยับขึ้นเป็น อันดับ 4 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน ต่อจาก 3 อันดับแรกที่เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุด 3 แห่งในประเทศ ในขณะที่ปีที่แล้ว บริษัทเป็นอันดับ 8 และในภาพรวมของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด ปีนี้ SCBLIFE ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 24 จากที่ได้อันดับที่ 35 ในปีที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ง และการบริหารคุณภาพธุรกิจด้านการเงิน การสร้างกำไร และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงการบริหารพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ”

        ทั้งนี้ วารสารการเงินธนาคาร ได้ทำการจัดอันดับ 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 (Best Public Companies of The Year 2013) โดยได้วิเคราะห์ฐานทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ (Market Capitalization) สูงสุด 300 อันดับแรก และมีผลประกอบการที่แสดงกำไร โดยใช้ข้อมูล ณ สิ้นปี 2555 และใช้เกณฑ์การพิจารณาการจัดอันดับที่เป็นมาตรฐานสากล ที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวม โดยวัดจากปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ 1. ขนาดของบริษัท ซึ่งวัดจากมูลค่าตลาดรวม สินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น 2. ความสามารถในการแสวงหากำไร วัดจากยอดขาย รายได้รวม กำไรสุทธิ กำไรสุทธิต่อหุ้น อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม และ 3. ผลตอบแทนต่อการลงทุน วัดจากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนในรูปเงินปันผล

         นายวิพล กล่าวเสริมว่า “SCBLIFE รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มสูงสุดของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพตามเป้าหมายในการดำเนินงานของเรา ณ สิ้นปี 2555 SCBLIFE มีมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 49,875 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ 121,917 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสแรกปี 2556 นี้

อันดับของไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

จากการจัดอันดับ 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยวารสารการเงินธนาคาร