ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) ไทยพาณิชย์ และไทยพาณิชย์ประกันชีวิต มอบสินไหมประกันสินเชื่อธุรกิจ 33 ล้านบาท
 
21/06/2013

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) ไทยพาณิชย์ และไทยพาณิชย์ประกันชีวิต มอบสินไหมประกันสินเชื่อธุรกิจ 33 ล้านบาท

        นางสาวพรพิมล ตรงเที่ยงธรรมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ที่3 จากซ้าย) และนายสมบูรณ์ หาญถิรเดช ผู้จัดการเขต สำนักงานธุรกิจพระราม 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ (ขวาสุด) ร่วมแสดงความเสียใจ พร้อมมอบสินไหมมรณกรรม จำนวนเงิน 33.22 ล้านบาท ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนายสายัณห์ นำศรีรัตน์ ลูกค้าที่ทำประกันสินเชื่อธุรกิจผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ โดยประกันสินเชื่อธุรกิจดังกล่าวจะช่วยสานต่อธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ แม้ว่าเสาหลักทางธุรกิจจะจากไป